LiveZilla Live Help
условия-за-ползване - Онлайн магазин Jata България | Продукти за дома | Продукти за кухня | Здраве и красота условия-за-ползване - Онлайн магазин Jata България | Продукти за дома | Продукти за кухня | Здраве и красота  
Начало| За Jata| Магазини| Сервизи| Контакти|
Тел.: 0700 11 770
Мобилен: 0887 411 400
Продукти от Испания
Регистрация »
Забравена парола »
Connect to your Google AccountИзползвайте данните си от Google за да влезете в сайта. Сайтът ще вземе само Име, Фамилия и E-mail и ще Ви създаде потребител.

условия-за-ползванеАко не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

Представяне

Интернет страницата www.Jata.bg е онлайн магазин, чийто собственик е фирма Интерсервиз Узунови АД, официален вносител на испанските марки Jata, Jata Electro, Jata Calor, Jata Hogar, Jata Beauty и Jata Costura от 2010 година. 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 1. Наименование на Доставчика: Интерсервиз Узунови АД
 1. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "20-ти април" 6
 1. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна бул. Вл. Варненчик 186
 1. Лице за кореспонденция: Мартин Атанасов Атанасов, Email: martin.atanasov , тел: +359 887 411 400
 1. Вписване в публични регистри: ЕИК 130278451
 1. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 15473
 1. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите /КЗП/

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(3) Помирителна комисия за платежни спорове /ПКПС/

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3
тел.: 02 / 933 05 77
факс: 02 / 988 42 18
Уеб сайт: www.abanksb.bg/pkps/

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG130278451
 1. Доставчикът спазва Етичния кодекс на на Българската асоциация за електронна търговия (БАЕТ) , достъпен на адрес http://intermarket.bg/store/EtichenKodex_BAeC.pdf. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
 
О1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата www.jata.bg на своя или друг компютър.
О2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.jata.bg, от първоначалното влизане до напускането на www.jata.bg. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.jata.bg.
О3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.jata.bg.
О4. Потребителите на www.jata.bg нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
О5. Потребителите на www.jata.bgа имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.jata.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.
О6. Всеки потребител е длъжен:
- т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Интерсервиз Узунови АД услуги.
- т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
- т.3 Да уведомява незабавно Интерсервиз Узунови АД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
- т.4 Да не извършва злоумишлени действия.
О7. Съдържанието на www.jata.bg не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от Интерсервиз Узунови АД.
- т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.jata.bg без изрично разрешение на Интерсервиз Узунови АД.
- т.2 Потребителите на www.jata.bg нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.jata.bg.
- т.3 Потребителите на www.jata.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.jata.bg, без изрично писмено разрешение на Интерсервиз Узунови АД.
О8. Потребителите нямат право да претоварват www.jata.bg с фиктивни заявки или друга информация (flood).
О9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.jata.bg порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
О10. Интерсервиз Узунови АД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
О11. www.jata.bg събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.jata.bg, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.jata.bg, или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури. 
О12. Интерсервиз Узунови АД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
О13. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.jata.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Интерсервиз Узунови АД.
О14. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за:
- Съдържанието на рекламите, публикувани на www.jata.bg.
- Мненията изразени във форумите (коментарите).
- Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.jata.bg.
O15. Интерсервиз Узунови АД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.jata.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.jata.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
О16. Интерсервиз Узунови АД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Интерсервиз Узунови АД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.jata.bg.
О17. Интерсервиз Узунови АД може да осигури публикуване на www.jata.bg на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Интерсервиз Узунови АД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
О18. Интерсервиз Узунови АД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.jata.bg.
O19. Информацията в www.jata.bg може да съдържа технически неточности или печатни грешки.


Регистрация
 
Понятия, използвани в този раздел:
- “Абонат” – всеки потребител, физическо или юридическо лице, извършило надлежна регистрация за ползване услугите на www.jata.bg и създало потребителски профил;
Р1. Лицето, изявяващо желание за регистрация е необходимо да попълни в реално време посочената на www.jata.bg електронна форма и да декларира своето съгласие с Общите условия за ползване услугите.
Р2. При регистрация на непълнолетно лице от 16 до 18 г. заедно със съгласието му с Общите условия трябва да бъде декларирано и съгласието на родителя или попечителя.
Р3. В случай на регистрация на малолетно лице под 14 г., същата трябва да бъде придружена от надзор на родител/ настойник, който да декларира съгласие с Общите условия. Лице под 14 год. има право само да разглежда сайта.
Р4. Декларирането на съгласие с Общите условия за ползване услугите на www.jata.bg представлява електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чрез натискане бутона “Изпращане” в края на регистрационната форма, изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва. Чрез потвърждаване на съгласието си, всички данни за абоната се записват и съхраняват в електронна форма и се използват за идентифицирането му в интернет пространството.
Р5. Абонатът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно изискуемата от Интерсервиз Узунови АД информация и да ги актуализира в случай на промяна в срок до 5 работни дни. Абонатът може по всяко време след регистрацията си да редактира посочените от него данни.
Р6. Абонатът, съответно родителя и настойника или попечителя носят пълната отговорност за предоставяне на неверни и/или непълни данни при попълване електронната форма за регистрация.
Р7. Юридическите лица могат да се регистрират като Абонати и да ползват услугите, предоставяни от Интерсервиз Узунови АД лично чрез управителя или чрез упълномощен за това представител. 
Р8. Интерсервиз Узунови АД не носи каквато и да е отговорност за невярна информация, предоставена от абоната, във връзка с извършената регистрация. В случай на установяване на такава, Интерсервиз Узунови АД има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на абоната, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от www.jata.bg. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност в случай на претърпени от Абоната вреди в резултат на предоставени от него (абоната) на трети лица потребителско име и парола за достъп до базата на www.jata.bg.
Р9. Абонатът, съответно родителите и настойниците или попечителите, носят пълната отговорност за всички вреди, претърпени от Интерсервиз Узунови АД и/или трети лица в следствие предоставянето на невярна и/или непълна информация при регистрацията, както и при използване услугите на www.jata.bg.
Р10. Интерсервиз Узунови АД се ангажира да не предоставя информация за абонатите на трети лица, с изключение на случаите, посочени по-долу в настоящия документ, за които абонатът се съгласява с приемането на настоящите общи условия.
Р11. Интерсервиз Узунови АД може да използва събраната информация за собствени статистически проучвания, за реклама и офериране на стоки/услуги, собствени и/или от търговски партньори, както и за промоции и анкетиране.
Р12 С изразяване на съгласие с Общите условия Абонатът се съгласява предоставената от него информация да бъде използвана за целите на директния маркетинг. Абонатът има право в случай на несъгласие да го изрази изрично като в профила си премахне отметката заизпращане на и-мейл от сайта.
Р13 Интерсервиз Узунови АД има правото да предостави личната информация на Абоната при поискване от държавни органи, съгласно действащото законодателство.
Р14 С приемането на Общите условия за ползване услугите на www.jata.bg Абонатът се съгласява, че кореспонденцията между него и представители на Интерсервиз Узунови АД може да съдържа рекламни материали на стоки/услуги на Интерсервиз Узунови АД и/или техни търговски партньори.
Р15 Договорът с Абоната може да бъде прекратен при следните случаи:
а) по взаимно съгласие
б) по всяко време по желание на Абоната 
в) в предвидените в Общите условия случаи 
г) при преустановяване дейността на Интерсервиз Узунови АД 
Р16 Прекратяването става с писмено предупреждение чрез изпращане на и-мейл и/или писмо с обратна разписка. 
Р17 В случаите на прекратяване на договора се закрива профила на Абоната, информацията споделена от него и се заличава паролата за достъп до базата на www.jata.bg.


Онлайн магазин


Е1. Под "Поръчка" се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.
Е2. Под "Клиент" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.jata.bg на своя или друг компютър и е извършил поръчка на продукт.
Е3. Офертите за отделните видове стоки могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.
Е4. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.
Е5. Представената информация и снимков материал се предоставят от съответния производител. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на ЗЗППТ.
Е6. Интерсервиз Узунови АД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.
Е7. Всички цени, посочени в този сайт, са в лева и важат за 1 брой и са с включен ДДС – освен ако не е упоменато, че цената не включва ДДС - но не включват цена за доставка!
Е8. Интерсервиз Узунови АД си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.
Е9. Клиентът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката и съгласно предоставяната от нас гаранция „Онлайн гаранция”, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.
Е10. Клиент, поръчал стока, може да направи рекламация след доставка, само когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.
Е11. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Е12. Клиентът има право на доставка на заявения Продукт на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.
Е13. Клиентът е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин.
Е14. Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от www.jata.bg по реда и условията, посочени в него.
Е15. Интерсервиз Узунови АД няма задължението и обективната възможност за контрол на начина, по който Клиентите използват предоставяните услуги.
Е16. Всяка поръчка, по която не е постъпило плащане в рамките на 5 работни дни, се анулира от Интерсервиз Узунови АД.
Е17. Пояснения относто методите за плащане можете да намерите в раздел "Плащане".
Е18. Пояснение относно доставката на продукти можете да намерите в раздел "Доставка".  


Доставка и условия за доставка

Доставката е на цена 4.99лв при поръчка на всеки един продукт  за цялата страна.

Докато формирате Вашата поръчка за покупка от онлайн магазина, ще видите празно поле “Бележка към поръчката”. В него може да упоменете удобния ден за доставка и при възможност от наша страна, ние ще се съобразим с него.

Поръчки, подадени чрез онлайн магазина www.jata.bg, се обслужват в рамките на деня, в който са подадени или до 24 часа
Поръчки направени през събота и неделя или национални почивни дни се обслужват през първия работен ден след тях.

Интерсервиз Узунови може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. Вслучай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.

Цената за доставка е посочена под самият артикул и се калкулира автоматично в поръчката.

Условия за доставка

Доставката се извършва:

 • до вратата на апартамента за функциониращи жилищни сгради и работещ асансъор за дребни уреди
 • до входа на сградата за едри уреди
 • до вратата на двора, при къщи с дворно място


Работното време на куриерите е от 10:00 до 18:00, от понеделник до петък за Интерсервиз Узунови Транспорт и за външните куриерски фирми.
Доставки в събота се извършват единствено след допълнително запитване и то до най-близкия офис на куриерските фирми Спиди или Европът.
Възможно е оскъпване на цената за доставка в случаите на доставка в почивен ден и/или населено място извън мрежата на обслужване на куриерските фирми.

Интерсервиз Узунови не носи отговорност за закъснение в случай, че забавянето се дължи на куриер или поради независещи от Интерсервиз Узунови обстоятелства.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. При евентуални повреди, удари и други щети установени при доставка следва да бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел On-line на тел 070017001 или 0887411400.

За повече информация, моля свържете се с нас на следните контакти:

Отдел Продажби On-Line


Call Center: 0700 11 770

Мобилен: +359 887 411 400
Мобилен: +359 882 031 133
Мобилен: +359 889 522 380

E-mail: sales@isu.bg


Приемането става от клиента направил поръчката или трето лице от негово име, което лице трябва предварително да бъде посочено от клиента, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока , както и цената на стоката по указаните начини на плащане. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

При приемане на пратката от купувача без забележки, всички претенции поради загуба или механично повреждане губят валидност. Ако не бъде изготвен протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пакета, се губи възможността за подаване на оплакване.

Поръчаната стока се доставя на клиента на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента преди 13.00 часа на същият ден. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована и съгласно ползвания транспорт за доставка. В случай, че клиентът не бъде намерен на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срока за изпълнение на доставката, поръчката се счита за отказана и Интерсервиз Узунови АД се освобождава от задължението си да изпълни доставката. В такива случаи, когато клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка и допълнителните разходи по новата доставка.

Клиента има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите са с не нарушена цялост на опаковката и стоката е във вида, в който е получена с придружаващата я документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл.55 от ЗЗП. Пълните условия за рекламация и отказ от договор за продажба от разстояние може да прочетете в графа "Условия за ползване" или от следния линк: www.jata.bg/условия-за-ползване.
Плащане и условия за плащане


Наложен платеж

 • Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката, ако има такива, става при получаването й от клиента в брой, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.
 • Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.
 • Заплащането на поръчаната стока от Вас, минава през следните три стъпки:

Стъпки на заплащане наложения платеж на поръчаната от сайта стока
стъпка:
  Направете поръчка през сайта или чрез другите начини.
Оператор ще се свърже с Вас, за да уточните детайлите по доставката.
Стъпки на заплащане наложения платеж на поръчаната от сайта стока
стъпка:
  Получаване на стоката от куриери "Спиди".
Стоката ще бъде получена в срок от 2 работни дена.
Стъпки на заплащане наложения платеж на поръчаната от сайта стока
стъпка:
  Заплащане на наложения платеж на пратката в брой.
Получавате заедно с пратката платежен документ.

Банков превод

 • Заплащането на дължимата цена на стоката от клиента или от трето лице от негово име, става предварително по банков път на сметка:
Фирма: "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД
IBAN: BG68 STSA 9300 0005 8730 89
BIC: STSA BGSF
Банка: ДСК АД
Относно: Номер на поръчката, който номер, ще получите след потвърждаване на поръчката или по номер на Проформа фактура.
 • Плащането се извършва предварително.
   
 • Преди да направите плащане, изчакайте оператор да се свърже с Вас, за потвърждение на поръчката и уточняване на детайлите по получаването й.
  • Заявките, подадени чрез онлайн магазина www.jata.bg, се обслужват за 24 часа или в рамките на деня, в който са подадени.
  • Поръчки направени през събота и неделя или национални почивни дни се обслужват през първия работен ден след тях.
F1. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
F2. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентните органи.
F3. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Интерсервиз Узунови АД. Интерсервиз Узунови АД има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Интерсервиз Узунови АД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им, и даде достатъчен срок да се запознае с тях.
F4. Координатите на www.jata.bg са следните :

Интерсервиз Узунови АД

 

 

 
Административен aдрес: Кординати за връзка: Интернет уеб адреси:

ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД
Направление техника
Централен офис
9000 гр.Варна MALL Варна ет.3
Бул. "Владислав Варненчик" 186

Тел.: +359 52 556606
Факс: +359 52 556620
Мобилен: +359 887 411 400
E-mail: sales@isu.bg
 
www.InterMarket.bg
www.Sharpbg.com
www.Fagor.bg
www.hitachibg.com

Кошницата е празна
/catart_pictures/tn_jatabg-art-58441Jata JH01-1.jpg


Кана за пречистване на вода Jata JH01

Цена: 50.00лв.
Онлайн промо цена: 37.00лв.

Добави в кошницата

* Произволно избран продукт в промоция
Цена на доставка за цялата страна
4.99 лв. без допълнително оскъпяване.

*вижте условията
» Керамични посуда
 
За контакти и помощ

Тел: 0887 411 400
E-mail: sales@isu.bg

Специални отстъпки за покупки на едро!
Категории

» Продукти за дома
» Продукти за кухня
» Здраве и красота
Онлайн магазин

» Как да поръчам?
» Онлайн гаранция
» Плащане
» Доставка
» Гаранция Jata
» Отказ от покупка
» Декларация за защита на личните данни
Интерсервиз Узунови АД

» За Jata
» Магазини
» Сервизи
» Инструкции за употреба
» Контакти
© 2013 - 2018

Всички права са запазени от Интерсервиз Узунови АД

www.jata.bg

nerasoft v3.0.9.1
www.isu.bgwww.intermarket.bgwww.sharpbg.comwww.fagor.bgwww.smegbg.comwww.elicabg.com

www.silverline.bg
» Условия за ползване» Използване на Бисквитки
 
Платете с карта, вашата покупка от магазина на JataПлатете с карта, вашата покупка от магазина на JataПлатете с карта, вашата покупка от магазина на JataПлатете с карта, вашата покупка от магазина на JataПлатете с карта, вашата покупка от магазина на JataПлатете с карта, вашата покупка от магазина на JataПлатете с карта, вашата покупка от магазина на JataПлатете с карта, вашата покупка от магазина на Jata
Vizia Design Studio